• Monday, 15 July 2024
logo

Ziya şaba qeşeyi şarî koye bo gullan: ḧkumetî herêm karî berçawî bo brewdan be pêkewejiyan krduwe

Ziya şaba qeşeyi şarî koye bo gullan: ḧkumetî herêm karî berçawî bo brewdan be pêkewejiyan krduwe


Ziya şaba qeşeyi şarî koye bo gullan: ḧkumetî herêm karî berçawî bo brewdan be pêkewejiyan krduwe
pêkewejiyanî netewe û ayîn û ayînza ciyawazekanî herêmî kurdistan ezimûnêkî serkewtû û serincrrakêşe û mayeyi stayşkrdine, le heman katda pêwîste kar bo ptewtirkrdin û qûllkrdineweyi ziyatirî bikrêt, be çeşnêk ke maf û erkî sercem pêkhatekan le hemû bwarekanî komellgeda reng bidenewe û berceste bibin, em prse û çend prsêkî dîkeyi peywendîdar bûne tewerî serekîyi dîdarêkî gullan legell qeşe ziya şaba qeşeyi şarî koye û bemcore wellamî prsiyarekanî dayewe.

 

* pêkewejiyanî herêmî kurdistan‌ buwete cêgeyi şanazîyi hemû netewe û ayîne ciyawazekanî kurdistan û, hemû cîhanîş be çawî rêzewe seyrî em pêkewejiyaneyi herêmî kurdistan deken‌, aya êwe wek mesîḧîyekan çon seyrî em pêkewejiyaney‌ herêmî kurdistan deken?

- ew pêkewejiyaneyi le herêmî kurdistan heye, mêjuwîyekî dûr û dêrînî heye û geşeyi krduwe û çuwete qonaẍêk, ke serincî cîhanî be layi xoyda rakêşawe û mayeyi şanazîye, çawerrwanîyekeş eweye ke ew pêkewejiyaneyi nêwan pêkhate neteweyî û ayînî û ayînzakan le herêmî kurdistan ziyatir berewpêş biçêt, çunike sercem pêkhatekanî herêmî kurdistan pêkewe le rabrdûda rûberruwî zullm û stem bûnetewe û her pêkeweş xebat û têkoşaniyan krduwe ke ḧkumet û perleman û serwerîyi yasayi lê hatuwetedî, emeş wa dekat peywendîman baş û ptewtir bikeyin bo serxistinî ew barudoxe seqamgîreyi le kurdistan hatuwetedî, bo hengawhellgirtin berew dwarrojêkî prşngdartir.

* stiratîjiyetî kabîneyi noyemî ḧkumetî herêmî kurdistan drêjepêdan û pşitgîrkrdinî tewawî ew pêkewejiyaneye û, her le maweyi kabîneyi noyemda qedasetî papayi vatîkan serdanî hewlêrî krd, emeş rûdawêkî gewre bû leser astî cîhan, aya stiratîjiyetî kabîneyi noyem bo ziyatir qûllkrdineweyi giyanî brayetî û pêkewe jiyan le kurdistan çîye?

- qedasetî papayi vatîkan serdanî hemû 'êraqî krd û le seretada çuwe beẍda û paşan serdanî çendîn şwênî ciyaciyayi krd, ke yekêk lew şwênane ur bû, ke şwênî ledaykbûnî ebûna (îbrahîm)ـe, serdanî sîstanî le necef û çendîn kenîseşî le beẍda krd, hokarî serdanekeşî bo hewlêrî paytextî kurdistan leber çend xallêk bû, yekem: beşî zorî mesîḧîyekan le nzîk şarî hewlêr le şaroçkeyi 'enikawe û dewruberî wek şeqllawe û koye nîşitecên, herweha be hoyi ew prrojeyi rêgewbananeyi lelayen ḧkumetî kurdistanewe drust krawn, ewa zorbeyi mesîḧîyekanî şwên û şarekanî dîke deyantwanî bên bo bînînî papa û beşdarîkrdin le rêwrresmî qedaseteke. duwem: barudoxî herêmî kurdistan begşitî û hewlêrî paytextî herêm betaybet ke le sayeyi ḧkumetî kurdistan û serwerîyi yasada seqamgîrî û asayş û hêminî têda berqerare, ew seqamgîrîyeş ziyatir berinamekeyi qedasetî papayi msoger krd. sêyem: serincî hemû wllatanî dunya ke leser pêkewejiyan û lêbûrdeyî nêwan pêkhate neteweyî û ayînî û ayînzakanî herêmî kurdistan hebû, wayi krd papa lew serdaneyda be çawî xoyi û le nzîkewe bîbînêt, her emeş bû ke le dwayi gerranewey, qedasetî papa be name supasî ḧkumet û xellkî herêmî kurdistanî krd, bo ew pêşwazîye germeyi lêyi kra û ew pêkewejiyaneyi ke le herêmî kurdistan heye û berceste buwe, hawkat bo ziyatir qûllbûne û geşekrdinî ew pêkewejiyaneyi le herêmî kurdistan heye, pêwîste peywendîyekanman qûlltir û behêztir bikrêt û peywendîyi nêwan takekanî pêkhatekan ziyatir û leyek nzîktir bikrêt û, bo çareserî kêşekan peywendî û gftugoyi têrutesel û hêminane le nzîkewe legell yektir encam bideyin, nabêt le şwênî kar û berrêwebrdinda be hîç corêk ciyawazî le nêwan pêkhatekanda bedî bikrêt û debêt le erk û mafda wek yek bin, ke bêguman debînîn lem kabîneyeyi ḧkumetda û bepêyi ew berinameyi le seretayi destibekaribûnewe xirawetewe rû, be waqî'î terceme krawe, bo nmûne wezaretî ewqaf û karubarî ayînî le herêmî kurdistan heye, ke wek şwên û çetirêke bo karubar û giringîdan bebê ciyawazî be hemû pêkhate ayînî û ayînzakan, wate kabîneyi noyem karî bo geşekrdin û ziyatir brewdan be pêkewejiyan krduwe û deyewêt hemû xizimetguzarîyekanî be bê ciyawazî û be serkewtuwîyi pêşkeş be hemû xellkî herêmî kurdistan bikat, ke le pêkhateyi neteweyî û ayînî û ayînzayi ciyawaz pêk hatuwe. hawkat wek le nzîkewe min agadarm xizimetguzarî û pêşkeşkrdinî dawakarîyekanî ayîn û ayînzakan zor be başî berrêwe deçêt û hîç ciyawazîyekîş lenêwan xizimetkrdinî pêkhatekanda bedî nakrêt û her hemuwî le xêr û samanî ew herêmeda be bê ciyawazî beşdarîn û, her pêkhateyek heq û mafî xoyi pê dedrêt, ke emeş serwerîyekî zor gewre û giringe ke ḧkumetî herêmî kurdistan pêşkeş be pêkhatekanî dekat, be bê ciyawazî.

* le proseyi nûsîneweyi destûrî kurdistanda serok barizanî cext leser ewe dekatewe ke pêwîste nwênerî netewe û ayîne ciyawazekan xoyan mafekanî xoyan le destûrî kurdistanda binûsinewe û, be astêk bêt ke xoyan pêyi razî bin, aya êwe wek mesîḧîyekan detanewêt mafekantan le destûrî kurdistanda diyarî bikrêt?

- ême be yektirîyewe cwanîn, eger layenêk le erk û mafda nebêt (ke emeş le destûr diyarî dekrêt) ewe boşayî drust dekat û ew layene zorîne bêt yan kemîne bêt, ew ciyawazî û boşayiye hestî pê dekrêt û karîgerîyi xirapî leser drust dekat, her boye ême (wate hemû pêhkatekan) le herêmî kurdistan tewawkarî yektirîn û, ew gorranikarîyeyi êsta le herêm hatuwete arawe berew layenî başî, bo eweye mafî hemû kes û layenêk parêziraw bêt, destûrîş kariname û rêgenîşanderêke lew perrî balla û lûtkeyi wllatda, boye hemîşe cext lewe dekrêtewe (betaybetî lelayen cenabî serok barizanî) ke mafî hemû pêkhatekan le rêgeyi nwêneranî xoyan le destûrda binûsirêt û cêgîr bikrêt. lelayekî dîkewe hendêk birriyar heye le beẍda derdeçêt, ewe ême natwanîn pabendî bîn û cêbecê bikeyin, çunike her şwênêk taybetmendîyi xoyi heye, lew bareşewe ême le herêmîn, debêt ew birriyaraneyi lêre derdeçêt, bo hemû xellkekeyi bêt û be dengî hemûşman pesind bikrêt, taweku hemû layekman wek yek le erk û mafekanda beşdar bîn.

* aya hokar çîye ke hendêk layen û ḧzbî kurdistanî kêşe bo kursîyi kota drust deken, yan deyanewêt be şêweyek bêt ke xoyan mebestiyane, lew barewe êwe çî dellên?

- ew prsiyare debêt layene siyasîyekan wellamî bidenewe, çunike ewan lew bwareda kar deken, bellam min wek qeşeyek pêm xoşe krîstiyanekan le perleman nwêneryan hebêt, herçende lelayi min ciyawazî nîye kê endamî perlemane, le katêkda ke îslamêk, yan layenêkî dîke bergrî û dawayi mafî ême bikat, ewe bo ême ciyawazî nîye, bellam bûnî nwênerî pêkhate û ayîn û ayînzakan le perlemanda mana û hestkrdinî rastewxo û kara û waqî'îyi pêkhatekane, betaybet le dananî yasakanda ke debêt bo hemû layek wek yek bêt.

* aya le katêkda sîstmî hellbijardin le herêmî kurdistan bikrête frebazne, yan çend bazneyek, êwe wek mesîḧîyekan bew core sîstme razî debin, çunike lew şêwazî hellbijardine deng û rengî pêhkatekan perşubillaw debêt û nabine xawen kursî û rawboçûn le naw perlemanda?

- wek amajem pê da, min piyawî ayînîm û siyasî nîm, bellam min bo prroseyi hellbijardin be pêwîstî dezanm be sîstmêk bêt ke le berjewendîyi hemû pêkhate neteweyî û ayînî û ayînzakan bêt, betaybet bo ew pêkhataneyi ke xellkekaniyan le hemû şwênêkî herêmî kurdistan nîn, her boye sîstmî hellbijardin debêt bo ewe bêt pêkewejiyan le herêmî kurdistan xewşî ber nekewêt û heq û mafî kes pêşêl nekrêt û dengî hîç kes û pêkhate û ayîn û ayînzayek bzir nebêt.

* aya bûnî 'enikawe be qeza, wek yekêk le şwênekanî mesîḧîyekan le herêmî kurdistan, çî degeyenêt û, tmûḧî êwe leweda radewestêt, yan umîd û ayîndeyi ziyatir û gewretir le ḧkumetî kurdistan çawerrwan deken?

- xoyi bûnî 'enikawe be qeza, be distkewtêkî baş dezanîn bo pêkhateyi mesîḧîyekan, bellam lew ḧalleteşda pêwîste ew bac û dahateyi lew sinûre dest dekewêt, her lewê xerc bikrêtewe, herçende dezanîn be bûnî 'enikawe be qeza desellatekan ziyatir şorr debinewe û xizimetguzarîyi başitir û ziyatirîş pêşkeş bew şare dekrêt, lelayekî dîkewe umêdî min û zorbeyi mesîḧîyekan betaybetî ewaneyi 'enikawe eweye ke le ayindeda 'enikawe bibête parêzgayekî serbexo, her çende zor le hewlêr nzîke, yan her le naw paytextî herêmî kurdistane, bellam beweş ziyatir pêkewejiyan le herêmî kurdistan deçespêt û rengdaneweyi gewreyi leser astî cîhanda debêt.

Top