• Sunday, 21 April 2024
logo

Mehmûd reş endamî pêşuwî pekeke bo gullan: çekdaranî pekeke hawşêweyi dujminekanî kurd çawyan be herêmî kurdistan û aşitî hellinayet

Gulan Media February 5, 2024 Dîmane
Mehmûd reş endamî pêşuwî pekeke bo gullan: çekdaranî pekeke hawşêweyi dujminekanî kurd çawyan be herêmî kurdistan û aşitî hellinayet


Mehmûd reş endamî pêşuwî pekeke bo gullan: çekdaranî pekeke hawşêweyi dujminekanî kurd çawyan be herêmî kurdistan û aşitî hellinayet

çekdaranî pekeke le hemû bazgekaniyanda le başûrî kurdistan serane werdegirin

 

pekeke be pallpşitîyi rjêmî sûriya eweyi xwa û mirov pêyi naxoşe dijî kurdî rojawa krdûyane

 

pekeke lew katewe damezirawe, neytwaniywe yek bst le xakî kurdistan betaybet le bakûr rizgar bikat, lew kateweş pelamarî herêmî kurdistanî dawe û çend şwênêkî wek qendîlî dagîr krduwe, buwete hoyi serêşe û zeḧmetîyekî gewre û, bawerrîşî be bîrî neteweyî û serbexoyî kurdistan nîye. her sebaret bew prse û çend babetêkî dîkeyi peywendîdar, govarî gullan em dîmaneyeyi legell meḧmûd reş endamî pêşuwî pekeke encam da û bemcore wellamî prsiyarekanî dayewe.

 

* aya bakûrî kurdistan çiya û şax û dollî sextî nîye, ke pekeke bitwanin têyda bmêninewe û şerrî supayi turkiya biken, ke hatûnete naw sinûrî herêmî kurdistan û çend şwênêkî wek çiyayi qendîl û deverî dîkeyan dagîr krduwe û bûnete hokarî eweyi ke supayi turkiya pelkêş biken bo çendîn şwên û nawçe le sinûrî başûrî herêmî kurdistan? boçî pekeke karî çekdarane le şwênî rasteqîneyi xoyan naken?

- sereta hawxemî û narrezayî xom bo mûşekbaranî ser paytextî herêmî kurdistan derdebirrm ke bo ser mall û xanewadeyekî diyar û svîlî gelî kurdistan lelayen êranewe kra. sebaret be çekdaranî pekekeş, nek çend salle bellku le seretayi damezirandinyewe boman derkewt ke le beriname û peyrrew prrogramekanî hellgrî bîrî neteweyî û nîşitmanî û kurdistanî û serbexoyî nîye, çunike her part û layenêkî kurdistanî xawen bîrî neteweyî û kurdistanî bêt, debêt le çwarçêweyi rêbaz û bîr û 'eqîdeyi barizanîyi kobibêtewe, leber eweyi be drêjayi mêjû bo kurd û tewawî gelî kurdistan derkewtuwe, ke partî dîmukratî kurdistan ew bîr û 'eqîdeyeyi heye û xemxorî buwe û şorrşî lepênaw rizgarîyi kurd û gelî kurdistan krduwe, bellam pekeke bepêçewanewe cûllawnetewe, egîna bakûrî kurdistan çendîn nawçe û çiya û şax û eşkewt û dollî sextî lêye ke çekdaranî pekeke detwanin lew şwênane drêje be şorrşî xoyan biden, keçî be fît û destlepşdanî dujminanî kurd û kurdistan hatûn pelamarî başûrî kurdistaniyan dawe, bemeş supayi turkiyayan pelkêş krduwe bo naw herêmî kurdistan û le encamî şerr û pêkdadanî nêwaniyan, çendîn gund û nawçe çoll krawn û destî awedanîyi ḧkumetî kurdistaniyan pê negeyşituwe û, jmareyekî zorî xellkî svîlî başûrî kurdistan be bê gunaḧ şehîd û brîndar bûn. pekeke ziyatir mebestî rasteqîneyi naneweyi pşêwî û naseqamgîrîye bo herêmî kurdistan, serkrdekaniyan meram û mebestiyan le hemû pîlan û karekaniyanda dijî partî dîmukratî kurdistane, ewan çawyan bew qeware azad û dîmukrat û awedan û seqamgîreda hellinayet û be hawşêweyi dujminekanî kurd pîlan û karî têkderane le dijî encam deden. betaybet lelayen serkrde berjewendxwazekaniyan bo nmûne «'ebas û murad qereylan», bellam be ḧîkmetî serok barizanî wek merce'î gelî kurdistan û hêzî pêşmergeyi qaremanî kurdistan pîlanekanî çekdaranî pekeke le dijî başûrî kurdistan nehatûnetedî.

* aya çekdaranî pekeke êsta barudoxiyan çone û rêkxistin û cemaweryan ta çend legell mawe?

- barudoxî pekeke begşitî le hemû layenêkewe betaybet le ruwî mtmaneyi cemawerî û rêkxistinekanî, herweha le ruwî darayî û locstîyewe zor xirap buwe, çunike bo ême ke çendîn sall temenî gencîyi xoman lenaw rêkxistinekaniyan û çekdarayi le çiya û şax be zstan û serma û be bê nan û xwardin berrê krd, boman derkewt, pekeke ew bîr û hzir û şwêne nîye ke ême pêyi hellixelletabuwîn, bellku layenêkî çekdarîye be destlepşitdan û qseyi dujmin û dagîrkeranî kurdistan decûllêtewe, boye derfetman wergrt û hatîne başûrî kurdistan, betaybet xoman lenaw rêbazî pîrozî barizanîyi bawk dîtewe, eweta rojane çekdaranî pekeke û rêkxistinekaniyan lêyan dûr dekewnewe, be hoyi eweyi boyan rûn buwetewe pekeke taqmêkî çekdarî naşorrşgêrr û dûr le hzir û bîrî netewayetî û kurdayetîn û kar bo berjewendîyi çend kes û wllatan deken, betaybet le dijî herêmî kurdistan ke hengawî başî birriywe bo serbexoyî, herweha çend şerrî xodorraniyan le bakûrî kurdistan encam dawe, ke buwete hoyi eweyi teniya nawçe kurdistanîyekan ledestiyan biçêt û xellk û danîşituwanî bakûrî kurdistan le ruwî miroyî û darayîyewe ziyanêkî zoriyan berkewêt, be hoyi em kar û krdewaneşiyanewe pekeke cemawer û xellkêkî zoriyan ledest dawe, herweha le damezirandinî pekekewe ta dû sall pêş êstakeş, mangane lelayen rêkxistinekaniyan û penahendekan le hemû şwênêkî dunya betaybet le wllatanî ewrupa pareyekî zoriyan bo kodekrayewe û be destiyan degeyşit, bellam le êstada ew hawkarî û yarmetîyaneyan ta astêkî zor kem buwetewe, çekdaranî pekekeş lew katewe hatûnete ew şwên û deveraneyi başûrî kurdistan, serane lew kasbikar û bazirganane werdegirin ke le nawçeke hatuço deken, betaybet lew xall û bazge nafermîyaneyi le sinûreke heye. lelayekî dîkewe rjêmekanî êran û sûriya û ḧeşdî şe'bîyi 'êraqî hawkarîyi mûçe û locstîkîyi pekeke deken. hemû hawkarîyekanî herêmayetî û ḧeşdî şe'bîş bo çekdaranî pekeke teniya bo têkdan û naneweyi ajaweye.

* hokar çîye maweyi ziyatir le sallêke debêt pekeke beşêweyi grupî çekdarî biçûk le çendîn şwênî başurî kurdistan betaybet le sinûrî slêmanî derdekewn?

- çekdaranî pekeke le seruberî encamdanî rêfrandome mezn û pîrozekeyi gelî kurdistanewe bûnete caş û bekrêgîrawî wllatanî dij be kurd, rîfrandom buwe çeqllî çawî dujminan û serkewtinêkî gewre û zorî bedest hêna, bellam ew kare xirap û narrewayiyaneyi çekdaranî pekeke lew çend salleda krdûyane brîtîn le yekem: hellixelletandinî jmareyek kç û kurranî xwar temenî(18) sall û çekdarkrdinyan û dabirraniyan le xêzanekaniyan. duwem: bûnete hokar bo naneweyi kêşe lew şwênaneyi boyi çûn û wergirtinî pare û pêdawîstîyi dîke be nawî hawkarî û yarmetîyewe. sêyem: ew grûp û cûllanewekanî çekdaranî pekeke lew şwên û nawçaneyî başûrî kurdistan buwete hoyi eweyi dronî supayi turkiya pelkêş biken bo qûllayî herêmî kurdistan ke dronekanîş ziyanî giyanî û darayî be xellkî ew nawçane geyanduwe. çwarem: legell hêrşî ḧeşdî şe'bî û supayi êran û çendîn hêz û layenî dîke le (16)î oktober çendîn grûpî çekdaranî pekekeş beşdar û hawkariyan bûn, dijî hêzî pêşmergeyi kurdistan le dagîrkrdinî şarî kerkûk û çendîn şwênî dîke.

* em krdewaneyi pekeke zor car deçne qallbî tîrorîstîyewe, aya kurran û kçanî gerîla em rastîye nazanin?

- çekdaranî pekeke cge leweyi dijî binemakanî mafî mirovin le qedeẍekrdinî çekdarkrdinî xwar temenî pêgeyşitû, lêre û lewêş karî teqandinewe û kuşitin encam deden. le kurdistanî rojawa eweyi xwa û mirov û kurd pêyi naxoş bêt, ewan le dijî kurdistanîyanî rojawa krdûyane û rjêmî sûriyaş hawkar û pallpşitî gewre û behêziyane, bemeş komellgeyi nêwdewlletî pekeke le lîstî tîror dadenêt. pekeke hîç katêk bawerr û menhecî aşitî û gftugoyi legell kes nîye. ew prroseyi aşitîyeyi serok barizanî karî zorî bo krd, taweku be diyalog legell ḧkumetî turkiya kurdî bakûr bigene amanc û derfetêk ke aşitewayî û jiyan û guzeran bo ew beşeş bêtedî, keçî pekeke be fîtî wllatanî nawçeke ew derfeteyi bo gelî kurdî bakûr ledest da. kurd begşitî be hiywayi ewe bû, leser destî serok barizanî başûr û rojawayi kurdistan ta ser derya bibête yek parçe û derfetî gewretir leweyi herêmî kurdistanîş bo gelî kurd bêtedî, keçî pekeke eweşiyan şêwand.

Top