• Sunday, 10 December 2023
logo

dlêr 'ebidulla ḧesen berrêweberî perwerdeyi nawendî hewlêr bo gullan: mamostayan û qutabiyan detwanin lenaw platiformî qutabixaneyi elîktironî peywendî biken

Gulan Media October 27, 2020 Dîmane
 dlêr 'ebidulla ḧesen berrêweberî perwerdeyi nawendî hewlêr bo gullan: mamostayan û qutabiyan detwanin lenaw platiformî qutabixaneyi elîktironî peywendî biken
behoyi dûbare billawbûneweyi petayi vayrosî korona û bepêyi birriyarî wezaretî perwerdeyi ḧkumetî herêmî kurdistan, polekanî (3ta11) naçne qutabixane û teniya be rêgeyi elîktironî prrogramekanî xwêndinî emsall dexwênin. bo qsekrdin leser em şêwaze naçarîyeyi xwêndin, çend prsiyarêkman arasteyi mamosta dlêr 'ebidulla ḧesen berrêweberî perwerdeyi nawendî hewlêr krd û bemcore wellamî prsiyarekanî gullanî dayewe.


* par behoyi billawbûneweyi petayi korona, têkrrayi qonaxekanî xwêndin, bêcge le polî (12) teniya yek feslliyan xwênd û, paşan leser ḧîsabî fesllîyi yekem û bebê tewawkrdinî menhec, qonaxêk çûne pêşewe, aya par legell eweyi naçarî bû, taçend karîgerîyi nerênî le ser astî xwêndin le kurdistan hebuwe?

- diyare vayrosê korona wek petayekî cîhanî karîgerî nerênî le ser tewawî wllatanî cîhan lesercem sêkterekanî jiyan drust krduwe, bwarî perwerdew fêrkrdinîş beder nîye le karîgerîyi em petaye. boye dwaxistinî xwêndin û tewawnekrdinî prrogram bêguman karîgerîyi nerênî bo ser astî qutabiyan le sercem qonaẍekanî xwêndin debêt, bellam aşkraye hemû hengawekanî ḧkumetî herêmî kurdistan û wezaretî perwerde ewe bû ke legell metirsîyi ziyatir billawbûneweyi petayi koronaş proseyi xwêndin be şêwazêkî serkewtuwane ke bepêyi standarde cîhanîyekan tewaw kra û mafî qutabiyan û sallêkî xwêndinyan befîrro neçû.
* aşkraye emsallî xwêndinîş teniya polekanî ( 1u2 legell polî 12) lenaw bînayeyi qutabixane be şêweyekî rastewxo dexwênin, no qonaxekeyi dîke le mallewe be şêwazî elîktironî dexwênên, nek on layin, emeş manayi eweye boşayiyek lenêwan qutabî û mamosta drust debêt, aya emeş hêndeyi dîke proseyi xwêndin tûşî îflîcbûn nakat?

- wezaretî perwerde dwayi rezamendîyi encumenî wezîran û hellsengandin û rezamendîyi wezaretî tendrustî û dwayi rawêj û rawergirtinî psporran birriyarî da, bo sallî xwêndinî 2020/2021 qonaẍ be fonaẍ xwêndin dest pê bikat, bepêyi giringîyi qonaẍeke bereçawkrdin û cêbecêkrdinî tewawî rêkarekanî xoparêzîyi tendrustî, boye le 27/9/2020 zengî destpêkrdineweyi sallî nwêyi xwêndin lelayen rêzdar mesirur barizanî serokî ḧkumetî herêmî kurdistan lê dra, ke hengawî yekem teniya polî dwazdeyi amadeyî be sercem beşekanî destî pê krd, be hemû hestiyarî û giringîyi em qonaẍe û dwatir le 10/10/2020 her dû polî yekem û duwemî binerretî ke seretayi hatin û destpêkrdinî xwêndine le qutabixane, betaybetî polî yekem ke aşna nîn be jîngeyi qutabixane û polekanî dîke le (3ta11) be şêweyi elîktironî (newek onllayin) le rêgayi platiformî qutabixaneyi elîktironî be nawnîşanî (www.ewane.krd) dest bexwêndin deken, be hoyi metirsîyi petayi korona û parastinî giyanî mamostayan û qutabiyan û kemkrdineweyi berkewtin û qereballẍî le naw qutabixanekan, bellam be sê rêga dekrêt qutabiyan peywendîyi nêwan qutabixane û mamostayaniyan berdewam bêt. yekem: le rêgayi xşiteyek lelayen kargêrrîyi qutabixane bo qutabiyan diyarî dekat ke be grûpî (5ta6) qutabî dîdarî qutabixane hebêt (be cêbecêkrdinî rênmayiyekanî xoparêzî) bo şrovekrdinî her waneyek, yan wellamdaneweyi her prsiyarêk lelayen mamostayan. duwem: lenaw platiformî qutabixaneyi elîktironî mamostayan û qutabiyan detwanin peywendî biken. sêyem: mamostayan û qutabiyan detwanin le rêgayi her berinameyekî dîkeyi peywendîkrdin wek (vayber- watsap – têlîgram) le peywendî bin.


* êwe xotan dezanin, beşêkî zorî ew qutabîyaneyi le qutabixaneyi ḧkûmî dexwêên, xêzanekaniyan le ruwî darayiyewe le xwar astî maminawendîn, boye peydakrdinî mobaylî zîrek û aypad û laptop, herweha enterinêtî berdewamîş, bargranîyek leser ew xêzanane drust dekat, her le êstawe nrxî amêre elîktironîyekan gran buwe, aya ta çend reçawî ew xêzananetan krduwe?
- polekanî (3ta11) bo destpêkrdinî xwêndinî le platiformî qutabixaneyi elîktironî pêwîstiyan be teniya yekcar hêllî enterinêt heye bo dabezandinî tewawî berinameke, ke sercem wanekan û prrogramekanî xwêndinyan têda tomar û amade krawe û, le egerî nebûnî amêrekanî zîrek, dekrêt qutabiyan le rêgayi telefzêonî perwerdeyî sûd le wane tomarekan werbigirin û le egerî bûnî prsiyar lelayen qutabiyan û pêwîstî şroveyi ziyatirî babetekan serdanî qutabixane biken be grûpî ciya û be reçawkrdinî rênmayiyekanî xoparêzîyi tendrustî.


* le gund û nawçe dûredestekan nek her xizimetguzarîyi enterêt xirape, bellku le hendêk şwên bas lewe deken, torrî enterinêt nîye, aya ew şwênane çon drêje be proseyi xwêndin deden?
- em nawçaneyi hêllî enterinêtiyan nîye û jmareyi qutabiyaniyan zor nîye, bepêyi rênmayekanî wezaretî perwerde dekrêt dewam le naw polekan biken, be reçawkrdinî rênmayiyekanî xoparêzîyi tendrustî.
* wek dezanin qonaxekanî (3 ta 11) hemûyan, yan mindallin, yan newcewan, emane be şêweyekî xobexşane le naw qutabixane pabend nabin, aya pîtan waye, teniya be dabezandin (dawnllod)î wanekan, detwanin menhc tewaw biken?- kargêrrîyi qutabixanekan û mamostayan detwanin le peywendîda bin legell qutabiyan û çawdêrîyi beşdarîkrdinyan biken le xwêndinî elîktironî, le heman katda rollî xêzan zor grînge bo çawdêrîkrdinî mindallekaniyan û cextkrdinewe le sûdwergirtin le wanekan.
* pêşan kompaniyakanî mobayl û enterêt, xetêkiyan ferahem krdbû be nawî (hêllî qutabî), êsta ke hemû qutabiyan le mallewe dexwêên û xwêndinekeş le rêgeyi enterinêteweye, aya le rêgeyi wezaretî geyandinewe hîç hewllêktan dawe, ke hawkarîyi qutabiyan biken bo eweyi asantir destiyan be enterinêt bigat?


- wezaretî perwerde be hawkarîyi ḧkumetî herêmî kurdistan û sercem wezarete peywendîdarekan bem şêwaze tazeyeyi xwêndin ke be hoyi em petayeyi ke sercem wllatanî cîhanî grtotewe, hemû hewllêkî xistoteger bo asanikarî û ferahemkrdinî hoyekanî fêrkrdin û geyandinî zaniyarî û wanekan be qutabiyanî xoşewîst, ke legell hemû astengekanî jiyanî mamostayan û qutabiyan parêziraw bêt û xwêndin le herêmî kurdistan berdewam bêt.
Top